Menu Zavrieť

 

KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

Uvedomujeme si vlastné dýchanie i rytmus nášho srdca. Ale málokto z nás vníma kraniosakrálny rytmus, ktorý sprevádza človeka počas celého jeho života. Kraniálny rytmický impulz zaznamenáva a odráža zmeny v našom vnútornom a vonkajšom prostredí, je barometrom emočných, duševných i fyziologických zmien. Narušenie kraniosakrálneho rytmu môže vzniknúť fyzickým spôsobom, napríklad pri úrazoch, operáciách, nesprávnom držaní tela. Ale i pod vplyvom psychických šokov a tráum, dlhodobého stresu.  Kraniosakrálna terapia (kranium – lebka, sakrum – krížová kosť) je ošetrenie jemným dotykom, ktorý podporuje samoozdravné procesy tela a obnovuje jeho schopnosť prirodzene sa vyrovnávať s napätím, stresom a záťažou. Je to jedinečná technika, ktorá dokáže pracovať až na úrovni bunečnej a tkanivovej pamäte, ukončiť v tele pohotovostný stav boja o prežitie a priviesť ho do prítomnosti.

Vo vyspelých krajinách sveta je kraniosakrálna terapia veľmi cenená a býva súčasťou klasického zdravotníctva. Táto metóda zahrňuje v sebe vysokú znalosť anatómie lebky, nervovej sústavy, prepojeností funkcií a mnoho znalostí z alternatívnej, či východnej medicíny. Okrem toho musí mať terapeut schopnosť vnímať dotykom veľmi jemné zmeny a pohyby v tele, na jeho povrchu i v tokoch energií.

  • jemným dotykom sa vyľaduje mozgomiechová pulzácia
  • príjemná a relaxačná terapia
  • zároveň je liečebná a prevenčná na celú škálu problémov
  • zbavuje človeka napätia, ktoré spôsobuje mnoho zdravotných problémov a duševného stresu

SPINEWORKS TERAPIA

Hĺbková neuromuskulárna masáž a terapia chrbtice – Spinework je ošetrenie hlbokých vrstiev svalov, medzistavcových priestorov chrbtice a najdôležitejších svalových úponov panvy a končatín. Táto technika sa viac než na svaly zameriava na nervové dráhy, ktoré nimi prechádzajú, čím dokáže sprostredkovať oveľa hlbšie a trvalé uvoľnenie, prekrvenie vnútorných orgánov a navrátenie prirodzenej pohyblivosti.

  • neuromuskulárna technika práce s chrbticou, kostrovým systémom, svalmi a príčinami ich posunov
  • vďaka svojej trvácnosti a jemnosti je často účinnejšia ako fyzioterapia
  • zameraná na uvoľnenie príčin a prepájanie informácií v nervovej sústave
  • bez bolesti odstraňuje posuvy stavcov, kĺbov, panvy, ktoré sú príčinou bolesti